Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 23.07.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

23.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesene clila 2_3. _;D:..;_7 -=-:.z.J_:'J_
Poradovník žiadatel'ov O pridelenie nájomnéh 
bytu na ulici K Starej tehelni k 23.07.2019 vesenécfřia_
Po
r
adové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
l
. 
121819/9790/2018 /2. 101019/6514/2018 / 3. 121319/9766/2018 / 4. 1170/859/2018 /
5
. 17288/3532/2016 / 6. 
154504/1023/2018 / 7. 154933/11079/2018 /8. 
1550
4
7/5038/2018 / 9. 
155738/12639/2017 / /10. 
157209/9799/2018 / 1l. 
162071/1
1
53
1
/2018 / 12. 
175143/1538/2018 / 13. 
180776/2952/2018 / 14. 4994/1301/2019 / 15. 
5830/344/2019 /16. 
6783/1764/2019 / 17. 119060/9125/2019 / 18. 
126746/9158/2019 / 


23
, 07 zr1 Vyvesené ona _ 
Poradovník žiadatelov O pridelenie nájomného , Zvesené dňa~_
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovskeho k 
23.07.2019
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 2 3 
1
. 159986/2571/2016 /
2. 160424/6030/2017 / 
3. 
162948/10062/2017 // / 
4
. 8017/2029/2019 / //
5
. 26299/7084/2018 /6. 
97191/5757/2019 / 
7
. 
126355/9624/2019 /
8. 
127985/9895/2019 / 
9
. 128071/9910/2019 /
10
. 
131078/10404/2019 /
11. 
155047/5038/2018 /12. 
132317/10583/2019 / 13. 
132565/10594/2019 / 


13
. 07 71"1 Vyvesenédna_
Poradovníkžiadatel'ovO pridelenienájomnéhoIv 
Zvesenpr!nR_
bytunauliciAntonaPrídavkak23.07.2019
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 2 3 
l
. 128071/9910/2019 //
2. 128437/9708/2019 / 
3. 129030/7867/2019 / 
4. 129931/8457/2019 /
5
. 
130449/10382/2019 / / 
6. 
131920/10329/2
0
19 / 
7. 132565/10594/2019 / 
8. 
134566/10777/2019 / /
9
. 
134566/10777/2019 / / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 23.07.2019 IJyvtstneuua__2_3_......:O;_7_Z~_·J:..___
Zvesenp.dřia_
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
1. 149448/14315/2018 /
2
. 128878/15495/2017 / 
3. 140386/12483/2018 / 
4. 2496/1064/2018 / 
5. 113819/12643/2017 / 
6
. 154553/13594/2018 /
7. 174646/16682/2018 / 
8. 176827/15898/2018 / 
9. 179411/15023/2013 / 
10. 
7968/2022/2019 /
11. 23168/4468/2019 / 
12. 
98702/6254/2019 / 
14. 
126355/9624/2019 / 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)