Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV Záhumnie - V,NN,TS; Obec Brestov".

23.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)