Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV Záhumnie - V,NN,TS; Obec Brestov".

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou

23.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)