Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu JUST s.r.o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov.

07.05.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)