Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Roman Petrjanoš, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)