Oznámenie o začatí územného konania: "základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte 71597 POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6 ".

29.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)