Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov - optický prepoj Kalvária - Torysa".

29.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)