Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 30.07.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

31.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 30.07.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1. 
121819/9790/2018 / 
2
. 101019/6514/2018 / 
3
. 121319/9766/2018 / 
4
. 1170/859/2018 / 5. 17288/3532/2016 /
6. 154504/1023/2018 /
7
. 154933/11079/2018 / 8. 155047/5038/2018 / 
9
. 
155738/12639/2017 / /
10. 157209/9799/2018 / 11. 162071/11531/2018 /
12
. 175143/1538/2018 / 13. 180776/2952/2018 / 
14. 
4994/1301/2019 /15. 5830/344/2019 / 
16
. 
6783/1764/2019 / 17. 
119060/9125/2019 / 18. 126746/9158/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
30.07
.
2019 31.07 7:)"1 
Poradové 
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1. 
159986/2571/2016 /
2. 160424/6030/2017 / 
3
. 
162948/10062/2017 / // 
4. 8017/2029/2019 / / / 
5. 26299/7084/2018 / 
6. 
97191/5757/2019 / 
7
. 126355/9624/2019 / 
8
. 
127985/9895/2019 / 
9
. 128071/9910/2019 / 
10. 
131078/10404/2019 / 
11
. 155047/5038/2018 / 
12
. 132317/10583/2019 / 
13
. 
132565/10594/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 30.07.2019 
P
o
rad
o
véEvidenčnéčísloIzbovitosť
čí
s
l
o
12 3 
l
. 128071/9910/2019 / / 
2. 128437/9708/2019 / 
3
. 
129030/7867/2019 / 
4. 
129
9
31/8457/2
0
19 / 
5. 130449/10382/2019 / / 
6
. 
131
9
20/1032
9
/201
9 / 
7. 132565/10594/2019 / 
8. 134566/10777/2019 // 
9
. 
134566/10777/2019 / / 
10
. 136951/11076/2019 / / 31. 07 2]". 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 30.07.2019 31.0,. 21'j 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 
1
. 149448/14315/2018 / 
2. 128878/15495/2017 /
3. 140386/12483/2018 / 
4. 2496/1064/2018 / 
5
. 
113819/12643/2017 /
6. 154553/13594/2018 / 
7. 174646/16682/2018 /
8
. 
176827/15898/2018 /
9
. 179411/15023/2013 / 
10. 7968/2022/2019 /
11. 23168/4468/2019 / 
12. 98702/6254/2019 / 
13
. 
126355/9624/2019 / 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)