Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 06.08.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

06.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 06.08.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 1213191976612018 
l 
4. 1170/859/2018 
l 
S. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 15493311107912018 
l 
8. 15504 71503812018 
l 
9. 15573811263912017 
l l 
10. 157209/979912018 
l 
11. 16207111153112018 
l 
12. 175143/153812018 
l 
13. 180776/295212018 
l 
14. 49941130112019 
l 
15. 58301344/2019 
l 
16. 67831176412019 
l 
17. 1190601912512019 
l 
18. 1267461915812019 
l 
o6 u~. z-n 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej-ul. Majakovského k 
06.08.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
1 2 3 
1. 1599861257112016 
l 
2. 1604241603012017 
l 
3. 16294811006212017 
l l l 
4. 80171202912019 
l l l 
s. 262991708412018 
l 
6. 971911575712019 
l 
7. 1263551962412019 
l 
8. 1279851989512019 
l 
9. 1280711991012019 
l 
10. 13107811040412019 
l 
ll. 1550471503812018 
l 
12. 13231711058312019 
l 
13. 13256511059412019 
l 
14. 13759411121312019 
l 
15. 13777711116112019 
l 
06. 09. Z'J''J 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 06.08.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 1280711991012019 
l l 
2. 1284371970812019 
l 
3. 1290301786712019 
l 
4. 1299311845712019 
l 
s. 13044911038212019 
l l 
6. 13192011032912019 l 
7. 13256511059412019 
l 
8. 13456611077712019 
l l 
9. 13456611077712019 
l l 
lO. 13695111107612019 
l l 
ll. 13814011127812019 
l l 
J 6. 08. n·rl 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 06.08.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 
l. 149448/14315/2018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 140386/12483/2018 
l 
4. 24961106412018 
l 
5. 113819/1264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
ll. 231681446812019 
l 
12. 987021625412019 
l 
13. 126355/9624/2019 
l 
14. 13759411121312019 
l 
ns oo ·:·l"J 
u . 'J, l J . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)