Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

07.08.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)