Oznámenie o začatí územného konania anariadenie ústneho pojednávania: "Bytovo - polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej v Prešove.

09.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)