Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08 - Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie.

09.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)