Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"- l. ETAPA.

09.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)