Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1" - objekty: "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy; SO 103- Dažďová kanalizácia z parkovísk".

13.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)