Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č.1/2019 - úprava 5/2019 ".

15.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)