Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka a na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 20.08.2019 
Poradové
Ev
i
denčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1. 101019/6514/2018 /2. 121319/9766/2018 / 
3
. 
1170/859/2018 / 4. 17288/3532/2016 / 5. 154504/1023/2018 / 6. 154933/11079/2018 / 7. 155047/5038/2018 /
8. 155738/12639/2017 // 9. 
157209/9799/2018 / 
10. 
162071/11531/2018 / 11. 175143/1538/2018 / 12. 180776/2952/2018 / 13. 4994/1301/2019 /
14
. 5830/344/2019 / 15. 6783/1764/2019 / 16. 
119060/9125/2019 / 17. 
126746/9158/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
20.08.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3
1. 8017/2029/2019 / / / 
2
. 26299/7084/2018 / 
3. 97191/5757/2019 /
4. 126355/9624/2019 / 
5. 127985/9895/2019 / 
6. 131078/10404/2019 /
7. 155047/5038/2018 / 
8. 
132317/10583/2
0
19 / 
9. 137594/11213/2019 / 
10. 
137777/11161/2
0
19 / 
11
. 137627/11369/2019 / 
12
. 138163/11605/2019 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 20.08.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 2 3 
1
. 136457/11561/2019 / / 2. 136951/11076/2019 // 3. 
137916/11380/2019 /4. 138140/11278/2019 //
5. 137918/11404/2019 /
6. 
137919/11438/2019 / 7. 137920/11467/2019 / / 8. 138009/11547/2019 //9. 138096/11552/2019 /10. 
138217/11577/2019 / /11. 138163/11605/2019 /
12. 138837/11739/2019 / 
13. 139281/11995/2019 / 
14. 
139698/11535/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 20.08.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
1. 149448/14315/2018 / 
2
. 128878/15495/2017 / 
3. 
140386/12483/2018 / 
4. 2496/1064/2018 / 
5. 113819/12643/2017 / 
6. 154553/13594/2018 / 
7
. 174646/16682/2018 / 
8. 176827/15898/2018 / 
9
. 179411/15023/2013 / 
10. 
7968/2022/2019 / 
11. 
23168/4468/2019 / 
12
. 
98702/6254/2019 / 
13. 
126355/9624/2019 / 
14
. 137594/11213/2019 / 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)