Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici I( Starej tehelni k 20.08.2019 
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 
2 3 
1
. 101019/6514/2018 / 2. 
121319/9766/2018 / 
3. 
1170/859/2018 / 4. 17288/3532/2016 / 5. 154504/1023/2018 / 6. 
154933/11079/2018 / 7. 
155047/5038/2018 / 8. 155738/12639/2017 / / 9. 
157209/9799/2018 /
10. 162071/11531/2018 / 11. 
175143/1538/2018 / 12. 
180776/2952/2018 / 13. 
4994/1301/2019 / 14. 
5830/344/2019 /15. 
6783/1764/2019 /16. 119060/9125/2019 /17. 
126746/9158/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
20.08.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
2 3 
1
. 8017/2029/2019 /// 
2. 26299/7084/2018 / 
3. 
97191/5757/2019 / 
4. 126355/9624/2019 /
5. 127985/9895/2019 /
6. 131078/10404/2019 / 
7. 
155047/5038/2018 /
8
. 132317/10583/2019 / 
9. 
137594/11213/2019 /10. 
137777/11161/2019 / 11. 
137627/11369/2019 /
12. 
138163/11605/2019 /12. 
138837/11739/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
by
t
u na ulici Antona Prídavka k 20.08.2019 
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1
. 136457/11561/2019 / /
2
. 
1
36951/
1
1076/2019 // 
3
. 137916/11380/2019 /
4
. 138140/11278/2019 / / 
5. 
137918/11404/2019 /6. 137919/11438/2019 /
7
. 137920/11467/2019 //8. 
138009/11547/2019 / /9. 138096/11552/2019 / 10. 
138217/
11
5
7
7/2019 / / 11. 
138163/11605/2019 / 
12
. 
138837/1
1
739/2019 /
13
. 
139281/
1
1995/2019 /
14. 
139698/11535/2019 /


Poradov
ní
k žiadatelov o pridelenie 
nájomné
h
o bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 20.08.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
1. 
149448/14315/20
1
8 /2. 128878/15495/2017 /
3
. 
140386/
1
2483/2018 / 
4
. 2496/1064/2018 /
5
. 
113819/12643/2017 /
6
. 154553/13594/2018 / 
7
. 174646/16682/2018 / 8. 176827/15898/2018 / 
9
. 179411/15023/2013 /
1
0
. 7968/2022/2019 / 
11
. 
23168/4468/2019 / 12. 98702/6254/2019 /13. 
126355/9624/20
1
9 / 
14. 
137594/11213/2019 / 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)