Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Iveta Bodnárová, naposledy bytom 08001 Prešov.

21.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)