Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Magnat, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov.

21.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)