Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 3480/202, ktorému v registri "C" zodpovedá parc. č. KNC 9485/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 , LV č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Kamennou baňou.

22.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)