Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomnosti: Mária Maňkošová, naposledy bytom 08001 Prešov, Októbrová 34.

22.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)