Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby EPERIA - Il. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov pre stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice.

26.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)