Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Derňár naposledy bytom 08001 Prešov, Lenka Blaščáková naposledy bytom 08001 Prešov, Júlia Bandyová naposledy bytom 08001 Prešov.

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)