Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby: "Areál Bulgari Prešov - rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody".

27.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)