Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie - Zámer zámeny: nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k pozemkom.

11.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)