Oznámenie - Zámer zámeny: nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k pozemkom.

Oznámenie - Zámer zámeny

11.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)