Rozhodnutie o umiestnení stavby: "PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu" na ul. Gapl'ová v Prešove.

28.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)