Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 03.09.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                o 3 ·09· 2019 
Vyvesené dňa ______ _ 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného"~se"~ riH~~-----
bytu v lokalite K Starej tehelni k 03.09.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 1010191651412018 
l 
2. 1213191976612018 
l 
3. 1170185912018 
l 
4. 172881353212016 
l 
s. 1545041102312018 
l 
6. 15493311107912018 
l 
7. 1550471503812018 
l 
8. 15573811263912017 
l l 
9. 1572091979912018 
l 
10. 16207111153112018 
l 
11. 1751431153812018 
l 
12. 1807761295212018 
l 
13. 49941130112019 
l 
14. 5830134412019 
l 
15. 67831176412019 
l 
16. 1190601912512019 
l 
17. 1267461915812019 
l 
O 3 -09-2D1Q 
Jyvesené dňa---~-----
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomnéhô""' "
11
~ -----
bytu v lokalite Sabinovskej-Majakovského k 
03.09.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 80171202912019 
l l l 
2
. 262991708412018 
l 
3. 97191/575712019 
l 
4. 1263551962412019 
l 
s. 1279851989512019 
l 
6. 13107811040412019 
l 
7. 1550471503812018 
l 
8. 13231711058312019 
l 
9. 13759411121312019 
l 
10. 13777711116112019 
l 
11. 13762711136912019 
l 
12. 13816311160512019 
l 
13. 13883711173912019 
l 
14. 13969311204012019 
l 
15. 14194211113512019 
l 
O l-09-20W 
Vyvesené dňa---------
7\IA~pnó dHQ --==--===~-=-=="""""''"" .... 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu v lokalite Antona Prídavka k 03.09.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
1. 13645711156112019 
l l 
2
. 13695111107612019 
l l 
3. 13791611138012019 
l 
4. 13814011127812019 
l l 
s. 13791811140412019 
l 
6. 13791911143812019 
l 
7. 13792011146712019 
l l 
8. 13809611155212019 
l 
9. 13821711157712019 
l l 
10. 13816311160512019 
l 
11. 13883711173912019 
l 
12. 13928111199512019 
l 
13. 13969311204012019 
l 
14. 13969811153512019 
l 
15. 14121511230212019 
l 
16. 14194211113512019 
l 
17. 14220511245312019 
l 
18. 14250511257412019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu v lokalite Arm. gen. 
Svobodu k 
03.09.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 
1. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
s. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
11. 231681446812019 l 
12. 987021625412019 
l 
13. 1263551962412019 
l 
14. 13759411121312019 
l 
15. 14121511230212019 
l 
16. 14220811247212019 
l 
17. 141217/12315/2019 
l 
o 3 -09-2019 
Vyvesené dita---------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)