Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre BELARIA s.r.o., Tkáčska 6507/2 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4012, 4013, 4016, 4014/1, 4014/2, 4016, 3979, 3980 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov ulica Masarykova, Bayerova.

04.09.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)