Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Prešov- IBV Král'ova hora, za židovským cintorínom, kanalizácia" SO 03 Splašková kanalizácia.

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)