Oznámenie o začatí stavebného konania: "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolni K3, K4 a K-Bikoš, Prešov".

06.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)