Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 11,30 hod.

10.09.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)