Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: ,, VTS-Prešov, Haniska, Záborské".

10.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)