Oznámenie mesta Prešov - Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o prerokovaní.

14.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)