Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marišin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 10,00 hod.

10.09.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)