Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby - 02.10.2019, čas konania dražby: 10,45 hod.

10.09.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)