Oznámenie PZ Straž- Dňa 16.9. až 18.9. v čase od 9:00 do 11.00 budú vyplácané nájmy za užívanie ornej pôdy na poľovné účely.

Oznámenie poľovníckeho združenia Straž

11.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                11 -09-2019 
Vyvesené dňa _______ _ 
Oznam: 
Dňa 16.9. až 18.9. v čase od 9:00 do ll :OO budú vyplácané nájmy za užívanie ornej pôdy na 
poľovné účely. 
Vyplácanie zabezpečuje poľovnícke združenie Straž so sídlom vo Finticiach na obecnom 
úrade Fintice. 
Cena nájmu na základe zmluvy l 
,5 Eur za jeden ha poľnohospodárskej pôdy a vypláca sa za 
obdobie piatich rokov. 
S pozdravom 
PZ Straž so sídlom vo Finticiach 
-------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)