Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov - IBV Král'ova Hora, Za židovským cintorínom- Vodovod".

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)