Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie: predÍženie platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia" SO 03 - Vodovodná prípojka, SO 04 - Kanalizačná prípojka, SO 05 - Prípojka plynu, SO 06 - Elektrická prípojka NN, SO 07- Vonkajšie osvetlenie, SO 09- Sadové úpravy, SO 10- Drobná architektúra, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/20, 9696, k. ú. Prešov.

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)