Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie - predÍženie platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08- Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/12, 4869/20, 9696, k.ú. Prešov.

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)