Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "FTTH_PO_IBV_PO NKP1".

13.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)