Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Evidencia čakateľov

13.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Evidencia čakateľov na zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby 
l. 
12704/139465/2019 
2. 
4887/139731/2019 
3. 
127051139793/2019 
4. 
12707/140447/2019 
5. 
12800/141119/2019 
6. 
12798/141173/2019 
7. 
12803/142022/2019 
8. 
12804/142271/2019 
9. 
128671142558/2019 
10. 
3150/142603/2019 
ll. 
3149/142610/2019 
12. 
12907/142810/2019 
13. 
12908/142829/2019 
14. 
12909/142988/2019 
15. 
12953/143883/2019 
16. 
12955/144898/2019 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)