Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Michaela Marušáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ivo Ramazetter naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kudryová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Hricko naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Harahoničová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov.

17.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)