Stavebné povolenie: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

23.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)