Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Kosalník, naposledy bytom 08001 Prešov.

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)