Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Papp naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Juraj Vagašský naposledy bytom 08001 Prešov, Danka Jakabčinová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Dalliová naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov.

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)