Oznámenie o začatí stavebného konania: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

01.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)