Oznámenie o doručení písomnosti: Jozef Macej naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)