Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: spoluvlastník pozemku s parc. č. KNC 5567 v k. ú. Prešov.

Informácia o začatí konania

04.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)