Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Angela Slaninová Kozárová, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

10.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)