Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kamil Vajda, bytom Bernolákova 15, 08001 Prešov.

09.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)