Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni. v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 8.10.2019.

08.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)