Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni. v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 8.10.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                o 8 -10-2019 
Vyvusené dňa-------
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomné _Mô<3ené tiiía -----
bytu v lokalite K Starej tehelni k 8.10.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 1010191651412018 
l 
2. 1213191976612018 
l 
3. 1170185912018 
l 
4. 172881353212016 
l 
s. 1545041102312018 
l 
6. 15493311107912018 
l 
7. 1550471503812018 
l 
8. 15573811263912017 
l l 
9. 1572091979912018 
l 
10. 16207111153112018 
l 
11. 1751431153812018 
l 
12. 1807761295212018 
l 
13. 49941130112019 
l 
14. 5830134412019 
l 
15. 67831176412019 
l 
16. 1190601912512019 
l 
17. 1267461915812019 
l 
o 8 -10-2019 
Vyvesené di1a-------· 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomnéhQvr!sen~ rlHa _____ _ 
bytu v lokalite Sabinovskej-Majakovského k 
8.10.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 1263551962412019 
l l 
2. 1279851989512019 
l 
3. 13107811040412019 
l 
4. 1550471503812018 
l 
s. 13231711058312019 
l 
6. 13759411121312019 
l 
7. 13777711116112019 
l 
8. 13762711136912019 
l 
9. 14454911294212019 
l l 
10. 14509911323412019 
l l 
ll. 14722811338312019 
l l 
12. 14969511405412019 
l l 
13. 14970111397912019 
l 
o 8 -10-2019 
vyvesené dila ______ _ 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomnélto~(lnh -iH~ -----
bytu v lokalite Antona Prídavka k 8.10.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 13928111199512019 
l 
2. 14121511230212019 
l 
3. 14220511245312019 
l 
4. 14250511257412019 
l 
5. 14507511255212019 
l 
6. 14509911323412019 
l l 
7. 14722811338312019 
l l 
8. 14827311235812019 
l 
9. 14969511405412019 
l l 
10. 149697/14051/2019 
l 
11. 14970111397912019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu v lokalite Arm. gen. 
Svobodu k 8.10.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 
l. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
s. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
ll. 231681446812019 
l 
12. 987021625412019 
l 
13. 1263551962412019 
l 
14. 13759411121312019 
l 
15. 14121511230212019 
l 
16. 14220811247212019 
l 
17. 141217/12315/2019 
l 
18. 14425911284312019 
l 
19. 15137711389712019 
l 
o s ~1o~ 2019 
Vyvesené d~a ______ _ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)